Historisk tilbakeblikk på VIKLAND BRYGGE SA:

Båtforeningen ble stifta 25.april 1969 og har altså vært samlingspunkt for båtfolk i Vikersund og Modum - og utgangspunkt for båtturer - i 44 år. Vikland ligger vakkert  til bare et steinkast fra Vikerund sentrum og helt i sydenden av Tyrifjorden.

Den gang var omgivelsene svært forskjellig fra i dag.  Bildet fra 1977 av den lille tresnekka "Hampus" og den gamle brygga gir en brukbar illustrasjon: Hovedsakelig trebåter, vinteropplag i strandkanten, båtpussen på iskanten i det årlige kappløpet mot vårflommen og et bryggeanlegg som minnet mye om et "skjærereier". 
Inntil kommunen starta utfylling og opparbeidelse av områdene ned mot vannet skjedde det ikke mye. Bryggeanlegget var lite innbydende, veldig provisorisk og direkte skjemmende.

I 1990 vedtok vi at noe måtte  gjøres og prosjekterte splitter ny flytebrygge. Foreningen hadde den gangen 27 medlemmer som alle var med på nyanskaffelsen. Det ble etter nøye vurdering gjort avtale med Småbåthavner AS på Skarnes. Det ble mye dugnad ... riving av den gamle og forberedelse til ny brygge. Denne var på plass sommeren 1992 og var et stort økonomisk løft for en liten forening! Vi finansierte prosjektet i hovedsak ved kjøp av egen andel foruten et mindre lån. Bildet er nok tatt engang seint på 90-tallet. De fleste båteiere kjenner fenomenet "to-fot-sjuka" og det er enkelt å se at mange av farkostene har gått flere fot opp i størrelse.
Som nevnt ble det også bygget gjestebrygge og noen år seinere sjøsettingsrampe. Dette siste i samråd med kommunen. Avtalen er at denne skal være åpen for alle og kunne brukes uten at det koster noe som helst. Mange har ikke egen båtplass og kommer med båten på henger. Det er god plass til parkering og rampa er mye i bruk.
Foreningen er ikke stor og kvalitet har vært satt  foran kvantitet! De siste årene har etterspørselen etter båtplasser økt voldsomt. Også vi i Vikland Båtforening hadde både familie, venner og kjente som var ute etter plass. Dette gjorde vi noe med i 2005 da vi utvida med 12 båtplasser. Vi er nå 38 medlemmer og like mange båteiere. Det var igjen Småbåthavner AS som fikk oppdraget. Brygga ble forlenget med 2 nye elementer på 10 meter hver rett utover i fjorden.

På andre siden av fjorden ligger Tyrifjord Turisthotell som forresten på årsbasis leier ut båtplasser.