VIKLAND BRYGGE SA

VIKLAND BRYGGE SA (tidligere Vikland Båtforening) er et lite men veldrevet småbåtanlegg ... kanskje det fineste i hele fjorden!?
Foreningen og brygga ligger i Tyrifjorden! Kommunen heter Modum og det lille tettstedet Vikersund.


Foreningen har 37 medlemmer og plass til like mange båter. VIKLAND BRYGGE SA er organisert og fungerer som et andelslag der alle stiller likt hva gjelder plikter og rettigheter. Det er foreningens mål å ha aktive eiere med egen båt på brygga. Hver vår vurderes den enkeltes behov for plass avhengig av type båt og størrelse. Båtene ligger trygt på utsiden av gjerdet med låst port. Området er oversiktlig, sentralt og godt opplyst. Tyveri og hærverk har det vært svært lite av. På innsiden - og med fri adkomst for alle interesserte - har foreningen bygget gjestebrygge og båtrampe. Anlegget er både veldrevet, pent og ryddig. Som alltid er det noen som er mer aktive enn andre men det kan trygt sies at samhold, dugnadsånd og miljø er godt.  Er du interessert i fast båtplass må det altså være en andel til salgs. Det er ikke enkelt å få tak i en andel, og vi registrerer at prisen er stadig stigende. En og annen plass er det allikevel mulig å leie for en sesong. Ta gjerne kontakt med en av oss!

Rett ved siden av brygga ligger sjøsettingsrampen med fri adkomst og god parkeringsplass. Daglig settes båter ut og tas opp sommeren igjennom. Seks / åtte biler med hengere på rad og rekke er et vanlig syn - her kommer både de "fiskegale" og de som skal på badetur.