VIKERSUND NORD

Prosessen med ny områdeplan for Vikersund nord går sakte framover. Dette er noe som i stor grad vil berøre oss som har båtplass på Vikland og alle som bruker utsettingsrampa og resten av området i denne sammenheng. Styret i Vikland har engasjert seg i saken og følger med så tett som mulig. Vi ønsker å bidra og påvirke til en god løsning for alle som bruker fjorden. "Bevaringsgruppa" for området jobber aktivt mot både bygging og utfylling. Dette skal for ettertiden bli VIKERSUND FJORDPARK.