Leder:  Jonny Bekken, Tlf. 91744044
Bryggeformann: Jon Oskar Grøterud, Tlf. 90026491
Nestleder:  Terje Tilden, Tlf. 95027853
Styremedlem:  Terje Hovde, Tlf. 92068540
Kasserer:  Bjørn-Anders Flaglien, Tlf. 94168334
Sekretær:   Arne Ausland, Tlf. 91356074


Våre vedtekter...