Leder:  Jonny Bekken, Tlf. 91744044
Bryggeformann: Jon Oskar Grøterud, Tlf. 90026491
Nestleder:  Gunnar Solhaug, Tlf. 92219505
Styremedlem:  Terje Hovde, Tlf. 92068540
Kasserer:  Bjørn-Anders Flaglien, Tlf. 94168334
Sekretær:  Kai Hakvåg, Tlf. 91668220


Våre vedtekter...