Litt om Tyrifjorden...

Tyrifjorden er landets fjerde største innsjø og ligger ca. 60 m.o.h. Her er gode muligheter for fine dager i båt også for deg som er tilreisende .... sol, bading, fiske eller andre former for naturopplevelser og friluftsliv. Fra Vikersund kan turen gå over storfjorden eller i mindre båt langs land - På vestsiden nesten helt opp til Hønefoss, langs Øst-Modum inn i Holsfjorden helt til Sylling eller i nordøst mellom små idylliske øyer og kjente steder forbi Sundvollen og inn i Steinsfjorden. Det finnes flere fine turistkart over fjorden og områdene rundt ... og et godt dybdekart.


Båttrafikk har det vært på Tyrifjorden så lenge det har bodd mennesker rundt fjorden. Innsjøer og farbare elver var viktige ferdselsårer, og Tyrifjorden med sine fire armer bandt i tidligere tider bygdene rundt fjorden sammen. Nå skiller fjorden de samme bygdene - veiene har overtatt trafikken. På slutten av 1100-tallet seilte kong Sverre  på fjorden med klinkbygde båter som kanskje liknet på vikingskipene. Utallige båter har drevet fiske og fraktet mennesker og varer i all slags vær -
Dampbåter og motorbåter har i mange år slept tømmer. Den første var dampbåten Tyrvi (8-10 hk) som gikk i fjorden i over 30 år fra 1869 og utover. Båten fraktet bare sommeren 1874 til sammen 6700 passasjerer over fjorden. Den finnes i dag på Randsfjorden under navnet Trygve og er fortsatt i flytende stand. Stiftelsen Glatved Brygge har bl.a. som mål å få båten tilbake og i drift i Tyrifjorden. 
Innsjøen var i en årrekke oppsamlingssted og transportvei for tømmer til trelast- og papirindustrien - både ved fjorden og nedover i Drammensvassdraget. Nedre deler av fjorden var full av dopper, steinkar og lenser. Reguleringa av vannstanden i fjorden var dårlig noe som resulterte svært høy vannstand når vårflommen kom ... og ofte en periode med veldig lite vann utpå sommeren. Det var de som hadde plass ytterst på brygga som hadde mest vann under kjølen (bildet). Ved stiftelsen av båtforeningen i 69 var denne perioden på det nærmeste over og den siste av fjordens "arbeidshester" M/S Greven ble solgt ut av fjorden et par år etter. Du kan lese mer om Greven lenger ned på sida!
De siste åra har Modum Kommune gjort en fin jobb i nedre del av fjorden. Det er et par fine badeplasser og i Vikersund har en fått til en vennlig strandpromenade med krakker, leikeplass, beplantning, badestrand osv. Det er allikevel helst båtfolket som får anledning til å nyte den idyllen Tyrifjorden faktisk kan by på i området. Egentlig er det ganske trist at en ikke har klart å utnytte mer av denne verdien. Dette er en av landets flotteste innsjøer og mange flere kunne fått anledning til å nyte det frilufts- og rekreasjonspotensialet som ligger i å oppholde seg ved fjorden om det hadde vært satsa litt mer.
Med støtte fra det lokale næringsliv og kommunen har årlig foreningen ansvaret for sikker og tydelig merking av båtleia fra storfjorden og helt ned mot Vikersund sentrum - Et vesentlig bidrag til økt besøk fra andre områder rundt fjorden og trygg ferdsel for de som er mindre kjent og som legger ut fra Vikersund. Merkinga er som i sjøen - grønne påler til styrbord og røde til babord på vei inn mot havneområdet i Vikersund.
Endel båteiere bruker båten i sjøen deler av sommeren. Drammenselva har flere fosser, stryk og damanlegg og er ikke sammenhengende farbar med båt mellom Vikersund og Hokksund. Av den grunn må farkostene - små og store - dessverre fraktes noen få mil langs veien om en vil i saltvann.
Det er mer å lese om Tyrifjorden, elvene som munner ut i fjorden, maritime anlegg rundt fjorden og Drammensvassdraget fra Vikersund og sydover.
Båtforeningen har ansvaret for sikker merking av nedre deler av fjorden. Dette er et spleiselag mellom Modum kommune, Vikersund handelsstand og Tyrifjord hotell.
Et besøk på hotellet er å anbefale. Lett adkomst og fin brygge også om du kommer med båt!


Fartsgrenser på Tyrifjorden

  • Største tillatt hastighet med motorbåt i Tyrifjorden er 5 knop - sør for en linje trukket rett vestover fra vika nord for Natvedtodden (se kart)
  • Vannscootere har samme begrensninger og regler som motorbåt.
  • Utenom disse områdene er største tillatte hastighet på Tyrifjorden 25 knop, bortsett fra at maksgrensen er 5 knop i 100 meterssoner langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser.

Her er forskriften...

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2000-06-05-602